Banner dụng cụ ốp lát Sài Gòn
ke nhựa cờ lê
-3%

Dụng cụ ốp lát

Kìm rút ke cân bằng gạch

70.000 68.000
-7%

Dụng cụ ốp lát

Búa cao su

15.000 14.000
-10%

Dụng cụ hỗ trợ khoét lỗ

Mũi khoan kính – gạch men

80.000 72.000
-18%
182.000 150.000
-4%

Tay hút gạch

Tay hút gạch 3 chạc

250.000 240.000
-11%

Dụng cụ ốp lát

Tay hút gạch 2 chạc

100.000 89.000
-7%

Tay hút gạch

Tay hút gạch 1 chạc

75.000 70.000
-4%
85.000 82.000
-11%

Dụng cụ hỗ trợ khoét lỗ

Bộ định vị khoan lỗ gạch

140.000 125.000
-14%
1.390.000 1.200.000
-7%
70.000 65.000
-18%
120.000 99.000
-39%

Dụng cụ ốp lát

Ke nhựa chữ T

145.000 89.000